×

Specijalni rezervat prirode “Uvac”

Comments Off on Specijalni rezervat prirode “Uvac”

Specijalni rezervat prirode “Uvac”

Specijalni rezervat prirode “Uvac” je zaštićeno prirodno dobro od izuetnog značaja, tj. prirodno dobro I kategorije. Rezervat se prostire na teritoriji opštine Nova Varoš i teritoriji Opštine Sjenica. Reka Uvac leži između severnih padina Zlatara i južnih ogranaka Zlatibora.

 

Centralnu morfološku celinu rezervata predstavlja kanjonska dolina reke Uvac sa dolinama njenih pritoka. Posebna vrednost kanjonskih delova doline su uklešteni meandri koji izgledaju veličanstveno.  Jedinstvenost ovog područja čini prisustvo i gnežđenje veoma retke i malobrojne vrste lešinara – beloglavog supa. U cilju zaštite ove vrste, prostor oko klisure reke Uvac, kao stanište beloglavog supa, proglašeno je za specijalni rezervat prirode.

 

Nedaleko je i selo Štitkovo, smešteno u uskoj dolini štitastog oblika, koju stvara reka Tisovica i njen izvor Vrelo koje je sa tri strane okruženo brdima. Sve sačuvane kuće potiču iz 19. veka i tipično su starovlaške. Upravo po ovim kućama Štitkovo je i najpoznatije. Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva je ovu jedinstvenu etno oazu stavio pod zaštitu države.